Όροι - Προϋποθέσεις & Απόρρητο

οροι, προυποθεσεις & απορρητο

Η επιχείρησης YOURSFOREVER Ο.Ε,  (ΑΦΜ: 801596847 ΔΟΥ:  ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ ) με έδρα Χριστιανουπόλεως 18 Αθήνα και αριθμό ΓΕΜΗ: 159823803000 (www.yoursforever.gr), εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα  yoursforever.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονται στους χρήστες του σε περίπτωση που αυτά οφείλονται στην δική τους και υποδομή.

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 – GDPR και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624 / 2019, Ν. 2472/1997, Ν. 3471 /2006, όπως ισχύει κ.λπ.).

1.Ορισμοί

Για καλύτερη κατανόηση αυτής της Πολιτικής, σας παρέχουμε τους ορισμούς των βασικών εννοιών που θα συναντήσετε:

Αντικείμενο προσωπικών δεδομένων: Ο χρήστης του δικτυακού τόπου, ο πελάτης/καταναλωτής του ηλεκτρονικού καταστήματος, που πραγματοποιεί παραγγελία και αγορά προϊόντος/υπηρεσίας και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, έρχεται σε επαφή με τον ιστότοπό μας.

Προσωπικά δεδομένα: Κάθε πληροφορία που μπορεί άμεσα ή έμμεσα να ταυτοποιήσει ένα φυσικό πρόσωπο (το «Θέμα»), όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, κινητό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.λπ. .

Επεξεργασία: Οποιαδήποτε λειτουργία ή σειρά συναλλαγών που εκτελείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση , αποκάλυψη μέσω διαβίβασης, διάδοσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διάθεσης, η συσχέτιση ή συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή προσωπικών δεδομένων που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας ή απευθείας από εσάς μέσω του ιστότοπου ή του πλαίσιο της επιχειρηματικής σας σχέσης μαζί του.

Επιμέλεια: Το yoursforever.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων της επιχείρησης YOURSFOREVER Ο.Ε,  (ΑΦΜ: 801596847 ΔΟΥ:  ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ ) με έδρα Χριστιανουπόλεως 18 Αθήνα και αριθμό ΓΕΜΗ: 159823803000 

Πρόσωπο που εκτελεί την επεξεργασία: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Αποδέκτης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας, όπου γνωστοποιούνται και προσωπικά δεδομένα, είτε πρόκειται για τρίτο είτε όχι.

2. Ποια δεδομένα συλλέγουμε, για ποιο σκοπό και σε ποια νομική βάση

Είσοδος στον ιστότοπο:

Διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, URL, διεύθυνση URL παραπομπής, παροχέας πρόσβασης, πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα για την Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών σε εσάς, σωστή δημιουργία σύνδεσης, ασφάλεια και σταθερότητα συστήματος που καλύπτονται από τη νομική βάση: α) η μεταξύ μας σχέση

β) νομική υποχρέωση

γ) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο της διάθεσης της ιστοσελίδας μας στο ευρύ κοινό και της παροχής υπηρεσιών σε αυτό

Επικοινωνία μέσω φόρμας επικοινωνίας. Συλλέγονται δεδομένα: όνομα, e-mail, τηλέφωνο, σχόλια (περιεχόμενο μηνύματος) προκειμένου να επικοινωνήσουμε, να διαχειριστούμε / να επιλύσουμε ή να επιλύσουμε το αίτημα, το ερώτημα ή το παράπονό σας. Νομική βάση: α) η μεταξύ μας σύμβαση

β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο της υπηρεσίας σας

Επικοινωνία μέσω email. Συλλεγμένα δεδομένα: e-mail, όνομα, επώνυμο (εάν υπάρχει), περιεχόμενο του μηνύματος προκειμένου να επικοινωνήσουμε, να διαχειριστούμε / να επιλύσουμε ή να επιλύσουμε το αίτημα, το ερώτημα ή το παράπονό σας. Νομική βάση: α) η μεταξύ μας σύμβαση

β) η νομική μας υποχρέωση, βάσει του δικαίου των καταναλωτών

γ) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο της υπηρεσίας σας

Παραγγελία – αγορά προϊόντων. Συλλεγμένα δεδομένα: όνομα, διεύθυνση, περιοχή, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα, τηλέφωνο, κινητό, email, στοιχεία διεύθυνσης αποστολής παραγγελίας, στοιχεία απόδειξης ή τιμολογίου, δεδομένα σε σχόλια/σχόλια. Αιτία: Σύναψη σύμβασης, διαχείριση / διεκπεραίωση παραγγελιών, τιμολόγηση, τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων, εξυπηρέτηση πελατών. Νομική βάση: α) η μεταξύ μας σύμβαση

β) τις νομικές μας υποχρεώσεις

Προσφορές (newsletter). Συλλέγονται δεδομένα: email. Αιτία: Αποστολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τις προσφορές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα προνόμιά μας. Νομική βάση: α) η συγκατάθεσή σας

β) όπου ενδείκνυται, το έννομο συμφέρον μας για την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε υπάρχοντες πελάτες για παρόμοιους διαφημιστικούς σκοπούς

3. Στοιχεία που αφορούν ανηλίκους

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Άρα, η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Διατηρούμε το δικαίωμα, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι κάποιος ανήλικος έχει παράσχει τα δεδομένα του σε εμάς, χωρίς τη συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου του, να διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά. Εάν παρατηρήσετε ότι ένας ανήλικος έχει παράσχει τα δεδομένα του σε εμάς χωρίς τη συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου του, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι, όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ. 1 στ. Α) ΓΣΚ, σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας απευθείας σε παιδί, η συναίνεση που παρέχεται από τον ανήλικο και συνεπώς η επεξεργασία είναι νόμιμη, εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 15 ετών, διαφορετικά εάν παρέχεται ή εγκριθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ανηλίκου.

4. Παραλήπτες των δεδομένων σας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς στο πλαίσιο της σχέσης μας μέσω του ιστότοπού μας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από:

Το εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μας, το οποίο δεσμεύεται να τηρεί την απόλυτη εμπιστευτικότητα και εμπιστευτικότητα και να εφαρμόζει τις Πολιτικές που ορίζονται από εμάς,

συνεργάτες της Εταιρείας μας, στους οποίους σύμφωνα με το άρθ. 28 GPD αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας (ως Εκτελεστές) και με τις οποίες έχουμε εξασφαλίσει την επεξεργασία σύμφωνα με τον GKPD για την προστασία των δεδομένων σας, υπογράφοντας συμβάσεις και δεσμευόμενοι να συμμορφωνόμαστε με τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την σχετικές διατάξεις της ΓΚΠΔ (αρ. 28, 32), όπως, ενδεικτικά τρίτες τεχνικές εταιρείες στο πλαίσιο διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών ιστοσελίδων, υποστήριξη των εφαρμογών μας, εταιρείες παροχής προωθητικών υπηρεσιών (π.χ. αποστολή newsletters) κ.λπ.

τραπεζικός οργανισμός με την επωνυμία ALPHABANK

οι συμβεβλημένες εταιρείες ταχυμεταφορών (ELTA)

δημόσιοι φορείς και αρχές, όπως δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, ανεξάρτητες αρχές, ρυθμιστικές αρχές, αστυνομία, αρμόδιες αρχές, εισαγγελικές αρχές, άλλες διοικητικές υπηρεσίες κ.λπ., όταν απαιτείται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Δεν διαβιβάζουμε κυρίως τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι δεν διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Οποιαδήποτε διαβίβαση θα είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου και τις απαιτούμενες εγγυήσεις, ιδίως τις αρ. 44 GDPR, Και σε κάθε περίπτωση, θα ενημερωθείτε σχετικά.

5. Χρονική περίοδος τήρησης προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, για όσο διάστημα ορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για όλη τη διάρκεια της συναλλαγής μεταξύ μας και των ατομικών συμβατικών μας δεσμεύσεων . , λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας μας αλλά και τυχόν νομικές αξιώσεις που τυχόν εγείρονται από αυτήν, προκειμένου να δικαιολογηθεί ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων.

6. Τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε τον έλεγχο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κάθε επισκέπτης, εγγεγραμμένος χρήστης ή πελάτης μας, ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματά του, όπως προβλέπονται στον ΓΚΠΔ και ειδικότερα στα άρθρα 12 έως 23 αυτού, καθώς και στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

Δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών για την επεξεργασία δεδομένων, πριν και κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας (αρ. 12, 13, 14 GDPR). Εξήγηση: Είναι δικαίωμα σας να ενημερώνεστε για το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ποιοι είμαστε, ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας, ποιοι είναι οι αποδέκτες, ο χρόνος διατήρησής τους κ.λπ.

Δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρεία, ως Προϊστάμενος Επεξεργασίας (άρθρο 15 GDPR). Επεξήγηση: Δικαίωμά σας να διορθώσετε ανακριβή στοιχεία καθώς και να συμπληρώσετε αυτά που λείπουν.

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (“δικαίωμα στη λήθη”) (άρθρο 17 GDPR). Επεξήγηση: Το δικαίωμά σας να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 GDPR). Εξήγηση: Το δικαίωμά σας να περιορίσετε την επεξεργασία υπό ορισμένες προϋποθέσεις, είτε αμφισβητείται η ακρίβειά τους, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη είτε λείπει ο σκοπός της επεξεργασίας, αλλά δεν είναι σκόπιμο να διαγραφούν.

Δικαίωμα φορητότητας (άρθρο 20 GDPR). Επεξήγηση: Το δικαίωμά σας να λαμβάνετε ή να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή στην εκτέλεση σύμβασης και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, σε δομημένη μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως και αναγνώσιμη από μηχανή.

Δικαίωμα αντίρρησης (άρθρο 21 GDPR) και αντίθεση σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ (άρθρο 22 GDPR). Εξήγηση:

Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ) Επεξήγηση: Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της νομικής νομοθεσίας της Εταιρείας ενδιαφέροντα ή υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας που σας επηρεάζει σημαντικά.

Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας, εκτός εάν η εργασία που σχετίζεται με την ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες ή/και επιπλοκές, βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη του αιτήματός σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του.

8. Ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η Εταιρεία μας φροντίζει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων κατά την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μεταδόθηκε. , αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν με άλλο τρόπο σε επεξεργασία καθώς και τη διατήρηση τόσο της τεχνικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 32 του GDPR. Έχει σχετικές Πολιτικές και γενικά τηρεί τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του GKPD (άρθρο 5 GDPR), για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας.

Ειδικότερα, σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουμε για την ασφάλεια των δεδομένων σας μέσω της ιστοσελίδας μας:

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (SecureSocketsLayer), το οποίο διασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησης του χρήστη και προστατεύει την περιήγησή του. Το πρωτόκολλο SSL είναι το παγκόσμιο πρότυπο στο Διαδίκτυο για τον έλεγχο ταυτότητας ιστοτόπων στους χρήστες και για την κρυπτογράφηση δεδομένων μεταξύ χρηστών δικτύου και διακομιστών ιστού. Η κρυπτογραφημένη επικοινωνία SSL απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός διακομιστή να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό λήψης, προστατεύοντας έτσι τις προσωπικές πληροφορίες κατά τη μετάδοση. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που ανιχνεύει αυτόματα εάν τα δεδομένα έχουν αλλάξει κατά τη μεταφορά. Όταν ξεκινά η διαδικασία που ενεργοποιεί το πιστοποιητικό ασφαλείας SSL (π.χ. παραγγελία προϊόντος μέσω Διαδικτύου ή συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας), εκτελούνται μια σειρά ελέγχων και ενεργειών για να διασφαλιστεί μια ασφαλής διεπαφή μεταξύ του ιστότοπου και του χρήστη.

Επίσης, η Εταιρεία έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των συστημάτων προστασίας και της χρήσης προγραμμάτων προστασίας από ιούς, προκειμένου να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας του ιστότοπου από ιούς και άλλα κακόβουλα λογισμικό. Η Εταιρεία ελέγχει επίσης με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών.

Οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα που διαχειρίζονται μέσω του ιστότοπού μας είναι κρυπτογραφημένες με τέτοιο τρόπο ώστε μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μην έχουν πρόσβαση σε αυτές.

Αναφορικά με τα μέτρα ασφαλείας των συναλλαγών που λαμβάνει η Alpha Bank, ανατρέξτε στον σύνδεσμο https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/support-center/alpha-e-commerce/alpha-e-commerce-kai-asfaleia .

9. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τις ακόλουθες σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (socialmedia):

Facebook & Instagram

Ως προς ορισμένη επεξεργασία, εμείς και οι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των πλατφορμών των παραπάνω μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενεργούμε ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων σας, κατά την έννοια του αρ. 26 GDPR. Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων από Επεξεργαστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορούμε να έχουμε περιορισμένη επιρροή. Έτσι, ενεργούμε εντός των δυνατοτήτων που έχουμε και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τους παρόχους πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γενικά για τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στις αντίστοιχες Πολιτικές Απορρήτου / Προστασίας κάθε παρόχου.

10.Ειδικές δηλώσεις της Εταιρείας μας

Η Εταιρεία μας με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης δηλώνει τα ακόλουθα:

Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αρνητική) που μπορεί να προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή τον ιστότοπο ή τη χρήση του. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλα κακόβουλα προγράμματα.

Δεν λαμβάνει αποφάσεις ή προφίλ με βάση την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου υπόκειται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης θα ενημερώνεται για όλες τις σημαντικές αλλαγές, ενώ κάθε φορά η ενημερωμένη έκδοση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης πρέπει να ενημερώνεται και να αναφέρεται τακτικά σε αυτήν την πολιτική.

Καμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη δεν θα γίνεται για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεσή του.

Δεν είναι δυνατή η επιστροφή των προϊόντων καθώς είναι φρέσκα και γίνονται διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας.


Μοναδική εξαίρεση: 

Απόδειξη αλλοιωμένου προϊόντος κατά την μεταφορά – παράδοση

Χωρίς περιορισμό των διατάξεων περί Υπαναχωρήσεως του άρθρου 9, η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις : Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το κατάστημα και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο κατάστημα ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελιάς. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας.

α) Πληρωμή μέσω Χρεωστικής ή Πιστωτικής κάρτας

Όλες οι πληρωμές με κάρτα γίνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας Alpha Bank και χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128 bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κρυπτογράφησης πληροφοριών έως ότου φτάσει στον παραλήπτη που προορίζεται, ο οποίος θα μπορεί να την αποκρυπτογραφήσει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί.

β) Πληρωμή με την παραλαβή

Πληρώστε τον συνεργάτη μας με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας μέσω αντικαταβολής στην περίπτωση που το δέμα δεν ξεπερνάει τα 6 kg και δεν υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται τραπεζική κατάθεση.

γ) Παραλαβή και πληρωμή στο κατάστημα μας.

δ) Πληρωμή με τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό που θα εντοπίσετε στην σελίδα της πληρωμής (Τράπεζα Alpha Bank).

στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής στο info@yoursforever.gr αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας σας ώστε να γίνει εύκολα και γρήγορα η ταυτοποίηση. Με την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, δρομολογούμε την παραγγελία σας.

Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα. Σε κάθε περίπτωση η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες από την σύναψη της σύμβασης.

Τι είναι ένα cookie; Το “cookie” είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που λαμβάνεται στη συσκευή σας, όπως υπολογιστή ή smartphone, όταν έχετε πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας.

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να κάνουμε τον ιστότοπό μας αποτελεσματικό και ασφαλές και να βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών.

Όταν αναφερόμαστε σε cookie, συμπεριλαμβάνουμε: cookie πρώτου και τρίτου μέρους, pixel παρακολούθησης και προσθήκες, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών τρίτων, άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης.

Όλα τα cookies έχουν έναν κάτοχο που σας λέει σε ποιον ανήκει το cookie. Ο κάτοχος είναι ο τομέας που καθορίζεται στο cookie. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τοποθετούμε cookies στη συσκευή σας για διαφορετικούς λόγους. Αυτά τα cookie ονομάζονται cookie «πρώτου μέρους», ενώ τα cookie που ορίζονται από διαφορετικό κάτοχο, όπως πλατφόρμες κοινωνικών μέσων ή παρόχους δικτύων διαφημίσεων / τεχνολογίας διαφημίσεων, ονομάζονται «τρίτων» cookies

Παρακάτω θα βρείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookie μας και τον λόγο χρήσης τους.

Πώς να απενεργοποιήσετε τα cookie; Μπορείτε εύκολα να σταματήσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας από την αποδοχή cookie ρυθμίζοντας τις ρυθμίσεις cookie του προγράμματος περιήγησής σας.

Όλα τα εμπορικά προγράμματα περιήγησης ιστού διαθέτουν λειτουργικότητα διαχείρισης cookie.

Ελέγξτε το πρόγραμμα περιήγησής σας για να μάθετε περισσότερα πώς να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies κ.λπ.

Εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookie, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε περιορισμούς στη λειτουργικότητα και την επιδείνωση της εμπειρίας χρήστη.

Τι είδους cookie χρησιμοποιούμε και γιατί; Τα cookie μας ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες:

Άκρως απαραίτητα cookies

Ορισμένα cookie είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορείτε να ζήσετε την πλήρη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας και για να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Για παράδειγμα, αυτά τα cookie σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και να συνδέεστε στον λογαριασμό σας όπως προορίζεται. Χωρίς αυτά τα cookie, ορισμένα τμήματα του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας δεν θα λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Χρησιμοποιούμε επίσης cookie για να σας κατευθύνουμε στον σωστό ιστότοπο με βάση τη γεωγραφία και τη γλώσσα και για τον εντοπισμό και την πρόληψη απειλών ασφαλείας και κακόβουλης συμπεριφοράς.

Cookies απόδοσης

Τα cookies απόδοσης μας λένε για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και μας βοηθούν να το βελτιώσουμε. Για παράδειγμα, αυτά τα cookie μετρούν τον αριθμό των επισκεπτών στον ιστότοπό μας και βλέπουν πώς μετακινούνται οι επισκέπτες όταν το χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που ψάχνουν.

Λειτουργικά cookies
Τα λειτουργικά cookie επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται τις προτιμήσεις σας, βοηθώντας σας να προσαρμόσετε το περιεχόμενό σας στον ιστότοπό μας. Αυτός ο τύπος cookie μας δίνει τη δυνατότητα να επισημάνουμε προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι ενδιαφέρουν και σχετίζονται με εσάς. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σας θυμόμαστε όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη.

Cookies μάρκετινγκ

Τα cookies μάρκετινγκ αποτελούν βασικό μέρος του τρόπου με τον οποίο παρέχουμε μάρκετινγκ στους ιστότοπούς μας. Μεταξύ άλλων χρήσεων, τα cookies μας επιτρέπουν να προβάλλουμε πιο σχετικές διαφημίσεις, παρέχοντας πληροφορίες, προσφορές και προσφορές που βασίζονται στα μοτίβα περιήγησής σας και στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράσατε με τον ιστότοπο μας. Στη συνέχεια μπορούμε να σας παρουσιάσουμε ένα περιεχόμενο ιστότοπου που είναι πιο σχετικό με εσάς, ικανοποιώντας τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Τα Cookies επιτρέπουν τον περιορισμό των φορών που εμφανίζεται μια διαφήμιση. Τα cookie μάρκετινγκ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας καμπανιών σε ιστότοπους τρίτων.

Ποιος είναι ο νόμιμος λόγος για τη χρήση των cookies;

Η χρήση των cookies για σκοπούς διαφορετικούς από τους απαραίτητους για τη λειτουργία του ιστότοπου με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, για να σας παρέχουμε πλήρη λειτουργικότητα και να σας παρέχουμε ορισμένες ζητούμενες υπηρεσίες απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Πόσο καιρό αποθηκεύονται τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή στη συσκευή σας;

Τα cookie μπορούν να αποθηκευτούν για διάφορα χρονικά διαστήματα στο πρόγραμμα περιήγησης ή στη συσκευή σας.

Μόνιμα cookies

Τα μόνιμα cookies (ή τα μόνιμα cookie) θα αποθηκευτούν σε έναν από τους υποφακέλους του προγράμματος περιήγησής σας έως ότου τα διαγράψετε χειροκίνητα ή το πρόγραμμα περιήγησής σας θα τα διαγράψει με βάση την περίοδο διάρκειας που περιέχεται στο αρχείο του cookie. Η διάρκειά τους εξαρτάται από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται σε αυτά.

Cookies συνεδρίας

Τα cookie συνεδρίας διαγράφονται αμέσως όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Όταν κάνετε επανεκκίνηση του προγράμματος περιήγησής σας και επιστρέψετε στον ιστότοπο που δημιούργησε το cookie, ο ιστότοπος δεν θα σας αναγνωρίσει.

Άλλες τεχνολογίες ανίχνευσης Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω άλλων τεχνολογιών ανίχνευσης, όπως ετικέτες και pixel, αποθηκεύονται για 24 μήνες.

Η επιχείρησης YOURSFOREVER Ο.Ε,  (ΑΦΜ: 801596847 ΔΟΥ:  ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ ) με έδρα Χριστιανουπόλεως 18 Αθήνα και αριθμό ΓΕΜΗ: 159823803000 (www.yoursforever.gr), εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα  yoursforever.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονται στους χρήστες του σε περίπτωση που αυτά οφείλονται στην δική τους και υποδομή.