Επιστροφές

Δεν είναι δυνατή η επιστροφή των προϊόντων καθώς είναι φρέσκα και γίνονται διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας.


Μοναδική εξαίρεση: 

Απόδειξη αλλοιωμένου προϊόντος κατά την μεταφορά – παράδοση